Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Sep 18, 2014

Anunt atribuire echipamente, licente IT si accesoriiANUNT ATRIBUIRE  

LOT II - ECHIPAMENTE, LICENTE IT SI ACCESORII

 

 

I. DATE ACHIZITOR

Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, CIF 18049511, cu sediul în Braila, Statiunea Lacu Sarat, Aleea Principala, vila Lacramioara, beneficiar al finantarii nerambursabile din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1: „Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazata pe cunoastere“, Domeniul Major de interventie 1.1. "Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate" cu titlul „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”, nr. de identificare contract POSDRU/154/1.1/G/141306.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI SI PROCEDURA

Furnizare echipament, licente si accesorii IT in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”

 

Durata contractului: 16  luni.

 

Descrierea obiectului contractului:

Obiectul contractului îl reprezintă Furnizare echipament, licente si accesorii IT in cadrul proiectului „Edu C.A.T – Calitate, Asistenta, Training in educatie”

 

Sursa de finanţare: proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 şi finantat din bugetul Asociatiei CIDIEDD Braila.

 

Procedura aplicata: achizitie directă

Data publicarii anuntului de participare: 01.09.2014

 

III. ATRIBUIREA

Numarul ofertelor primite: 2

 

Oferta declarata castigatoare :

 

Oferta nr. 1.

• Ofertant: S.C. PANCRONEX S.A.

• Valoarea contractului: 20.416,60 lei cu TVA

 

Oferta nr. 2

• Ofertant:S.C. OBSIDIAN S.R.L.

• Valoarea contractului: 10.402,54 lei cu TVA


 

Back to Top