Community. Intelligence. Development.

Proiecte in implementare

Mar 2, 2021

Semnarea contractelor de subventie 

 

 

Semnarea contractelor de subventie cu beneficiarii planurilor de afaceri castigatoare

in cadrul POCU/449/4/16/128587

“Economia sociala=Misiune sociala”

 

 

 

In data de 26.02.2021, castigatorii planurilor de afaceri selectate in urma participarii la Concursul de planuri de afaceri pentru infiintarea de structuri de economie sociala, derulat in cadrul POCU/449/4/16/128587 “Economia sociala=Misiune sociala”, Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, au semnat contractual de subventie cu administratorii schemei de minimis, respectiv: Asociatia “Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila” Braila, beneficiarul finantarii, Primaria Comunei Mircea Voda (partener 1), Primaria Comunei Gemenele (partener 2), Fundatia Lumina Braila (partener 3), Primaria Orasului Ianca (partener 4) si Primaria Comunei Silistea (partener 5).

 

Contractul de subventie a fost elaborat in conformitate cu Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru înființarea de întreprinderi sociale, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4 “Incluziunea socială și combaterea săraciei”, OS.4.16 “Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă”.

Valoarea maximă acordată per întreprindere (pentru un plan aprobat) este 100.000 euro.

 

Conform Metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri, intreprinderile sociale semnatare ale Contractelor de subventie, vor putea primi ajutorul de minimis in maximum 2 transe.

Prima transa (TRANSA INITIALA) va fi de maximum 50% din valoarea totala a finantarii  nerambursabile necesara pentru implementarea Planului de Afaceri selectat de juriu si validat de furnizorul schemei de minimis (AM/OIR POCU).

Dupa utilizarea a 50% din prima transa si in urma verificarii, centralizarii si validarii documentelor suport care stau la baza justificarii modului in care aceasta a fost cheltuita se va continua alocarea financiara: va putea fi solicitata a doua transa (TRANSA FINALA), alocandu-se diferenta pana la 100%.

 

In prezent, urmatorul pas il reprezinta angajarea persoanelor in cadrul structurilor de economie sociala. Fiecare beneficiar al ajutorului de minimis va trebui sa angajeze, cel tarziu la 3 luni de la semnarea contractului de subventie, cel putin 2 persoane, corespunzator cuantumului ajutorului de minimis primit.

Numarul minim de locuri de munca create de catre entitatile de economie sociala semnatare ale contractelor de subventie va fi in concordanta cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat prin planul de afaceri, dupa cum urmeaza:

  • Ajutor de minimis de până la 55.000 euro – minimum 2 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 55.000 euro și mai mic de 70.000 euro – minimum 3 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 70.000 euro și mai mic de 85.000 euro – minimum 4 locuri de muncă create;
  • Ajutor de minimis de minimum 85.000 euro și maximum 100.000 euro – minimum 5 locuri de muncă create.

Pana la data semnarii contractelor de subventie, beneficiarii planurilor de afaceri si-au infiintat firmele si au obtinut atestatul de intreprindere sociala.

Mentionam ca din cele 20 de planuri selectate spre finantare, 2 planuri au fost selectate din randul candidatilor care nu au participat la cursurile de formare antreprenoriala organizate de beneficiarul contractului de finantare. 

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Back to Top