Community. Intelligence. Development.

Proiecte incheiate

Oct 8, 2014

EVENIMENTE PENTRU INFORMAREA SI CONSTIENTIZAREA ELEVILOR DE LICEU CU PRIVIRE LA EDUCATIA NON-FORMALAINVESTESTE IN OAMENI!
„Proiect cofinantat din FondulSocial European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”
 
 

In cadrul proiectului „Edu C.A.T. – Calitate, Asistenta, Training in  educatie” – POSDRU /154/1.1/G/141306, Asociatia „Centrul de Informare si Documentare pentru Integrare Europeana si Dezvoltare Durabila Braila” isi propune organizarea unor ateliere nonformale pentru 260 elevi de liceu. Scopul atelierelor nonformale il reprezinta dezvoltarea competentelor cheie in context nonformal in vederea pregatirii elevilor pentru viata adulta si profesionala.

Pentru o buna informare si constientizare a grupului tinta vizat, vor fi organizate si derulate 24 de evenimente in cadrul liceelor brailene din mediul urban si mic urban. Pe parcursul evenimentelor, elevii vor beneficia de informatii cu privire la educatia non-formala, atelierele non-formale organizate in cadrul proiectului, temele abordate in cadrul acestora, importanta participarii la aceste activitati, beneficiile si competentele cheie pe care le vor putea obtine ca urmare a participarii la atelierele respective precum si rolul competentelor cheie in dezvoltarea personala, in viata sociala, profesionala si nu in ultimul rand personala.

Elevii interesati au posibilitatea de a se inscrie in vederea participarii la atelierele nonformale prin completarea formularului de inscriere, disponibil pe site-ul Asociatiei: www.infocid.ro si transmiterea acestuia la următoarele date de contact: fax: 0239.652706/ 0239.652707 sau  e-mail: cid.braila@infocid.ro.

Perioada de inscrieri in vederea participarii la ateliere nonformale: septembrie 2014 – martie 2015.

Perioada de desfasurare a atelierelor nonformale: noiembrie 2014 – iulie 2014.

Pentru informații suplimentare privind evenimentele va puteti adresa d-nei Valeria-Florența Țandără, expert informare- promovare si organizare evenimente si pentru informații suplimentare privind atelierele nonformale va puteti adresa d-nei Mitea Mihaela  (telefon 0239.652706/0239.652707, e-mail: cid.braila@infocid.ro).

Back to Top