ASOCIATIA CIDIEDD BRAILA    

Doriți să aflați mai multe despre Uniunea Europeană și să participați la o discuție privind viitorul său?

Proiecte in implementare

Jun 9, 2021

ENECOCER  

ENECOCER

Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Sud-Est prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii

 

AXA PRIORITARA 6 - Educatie si competente.

 

OBIECTIV SPECIFIC 6.12. - Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate, inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale.

 

NR. CONTRACT: POCU/726/6/12/135803

 

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI: 4.719.523,99 lei

 

OBIECTIV GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului este cresterea participarii la programele de formare profesionala continua pentru angajatii din Regiunea Sud-Est, cu accent pe adultii cu un nivel scazut de calificare si pe persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate.
 

DURATA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI:

24 luni (2 ani), incepand cu 09 februarie 2021.

 

OBIECTIVE SPECIFICE:

OS1 Identificarea sindicatelor, a asociatiilor reprezentantilor salariatilor, precum si a membrilor Grupului Tinta al proiectului (660 de persoane), si inregistrarea acestora in cadrul proiectului.
OS2 Cresterea participarii angajatilor din Grupul Tinta la Formarea Profesionala Continua organizata in cadrul proiectului, realizata prin implementarea de practici moderne caracteristice formarii profesionale care si-au dovedit eficacitatea.
OS3 Cresterea eficacitatii orientarii profesionale pentru membrii Grupului Tinta, prin derularea pentru acestia a unui program de consiliere profesionala si tutorat.
OS4 Cresterea nivelului de cunostinte, a competentelor, precum si dobandirea de abilitati si aptitudini pentru membrii Grupului.

 

*Toate obiectivele specifice ale proiectului vizeaza in mod special angajatii adulti, cu un nivel scazut de calificare ce au varsta de peste 40 ani si provin din zone rurale defavorizate din Reg Sud-Est (Jud. Braila, Jud. Constanta, Jud. Galati, Jud. Buzau, Jud. Vrancea, Jud. Tulcea)

  

GRUPUL TINTA:

Caracteristici generale:

Grupul Tinta al proiectului este format din 660 deangajati care beneficiaza de sprijin pentru participarea la Programe de formare profesionala provenind din Regiunea Sud-Est.

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI

ACTIVITATEA 1 - Organizarea de campanii/acþiuni de informare si constientizare pentru promovarea importanþei formarii profesionale si participarii la programele de FPC

SA1.1 - Activitati de pregatirede documente si materiale informative, precum si de organizare logistica, in vederea derularii "Campaniei de informare si constientizare pentru promovarea importantei formarii profesionale si participarii la programele de FPC"

SA1.2 - Activitati de organizare a campaniei de informare prin intermediul ""Seminarelor de Informare si Constientizare a importantei formarii profesionale si participarii la FPC"" organizate cu suportul reprezentantilor angajatilor (din companii) si al sindicatelor (acolo unde exista)

SA1.3 - Activitati de organizare a campaniei de informare prin intermediul ""Caravanelor de Informare si Constientizare a importantei formarii profesionale si participarii la FPC"" organizate in mediul rural "

S A1.4 - Activitati de abordare a Grupului Tinta (identificare, contactare, selectie si gestionare)

ACTIVITATEA 2 - Alte actiuni inovative pentru cresterea participarii la FPC si oferirea unui sprijin educational individualizat, inclusiv prin activitaþi de cooperare transnaþionala si transfer de bune practice.

SA2.1 - Activitati de semnare de acorduri de parteneriat cu cel putin un centru de formare profesionala (activitate transnationala).

S A2.2 - Activitati de identificare a unor Modele de Buna Practica si de documentare a acestora

SA2.3 - Activitati de adaptare si transfer a Modelelor de Buna Practica la contextul si nevoile Grupului Tinta al proiectului

ACTIVITATEA 3 - Actiuni de consiliere profesionala si tutorat pentru grupul þinta vizat pentru încurajarea participarii la programele de FPC, inclusiv în legatura directa cu susþinerea proceselor de validare a rezultatelor învatarii dobândite în contexte non-formale si informale, dezvoltarea carierei si cautarea de noi oportunitaþi pentru locuri de munca.

SA3.1 - Activitati de elaborare a unui Program de Consiliere Profesionala si Tutorat pentru membrii Grupului Tinta

SA3.2 - Activitati de evaluare a nevoilor de Consiliere Profesionala si Tutorat pentru membrii Grupului Tinta

SA3.3 - Activitati de Consiliere Profesionala si Tutorat pentru membrii Grupului Tinta

ACTIVITATEA 4 - Sprijin pentru participarea la programele de FPC prin masuri integrate si flexibile cum ar fi: programe care vizeaza îmbunataþirea abilitaþilor de baza si transversale, atât profesionale, cât si non-profesionale, precum si a competentelor antreprenoriale

SA4.1 - Activitati de evaluare a nevoilor de formare profesionala pentru membrii Grupului Tinta din intreprinderile selectate

SA4.2 - Activitati de adaptare de curicula si de elaborare de materiale de curs pentru cursurile de formare profesionala.

SA4.3 - Activitati de implementare a cursurilor de formare profesionala (de initiere, calificare,recalificare, perfectionare.

SA4.4 - Activitati de realizare a unei analize a activitatilor de Consiliere Profesionala, Tutorat, si FPC la nivelul Regiunii Sud-Est.

ACTIVITATEA 5 - Activitati de Management de Proiect

SA5.1 Activitati de Management de Proiect

ACTIVITATEA 6 - Decontare Cheltuieli Indirecte Subactivitati

SA6.1 - Decontare Cheltuieli.

 

REZULTATELE PRECONIZATE:

 1. Campanie informare constientizare
 2. Seminare informare constientizare reprezentanti angajati/sindicate
 3. Caravane informare constientizare angajati
 4. Acord parteneriat centru formare profesionala
 5. Grup Tinta (660 persoane)
 6. Modele de buna practica
 7. Programe/Model consiliere profesionala tutorat FPC
 8. Program pilot consiliere profesionala tutorat
 9. Program final consiliere profesionala tutorat
 10. Platforma E-learning.
 11. Cursuri de formare profesinala organizate.

 

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
 
Conferinţă online
FORMENECO- Cresterea competentelor profesionale ale angajatilor din sectoarele economice, ,,Energie si management de mediu" si ,,Constructii" din Regiunea Sud Est" POCU/464/3/12/128148
De ce ENECOCER?
ENECOCER – Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Sud-Est prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii

Nr. contract: POCU/726/6/12/135803
 
 
GRUP TINTA

ENECOCER – Creșterea nivelului de calificare al angajaților din Regiunea Sud-Est prin programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii

 

Nr. contract: POCU/726/6/12/135803

Back to Top